Goigs a la Mare de Déu del Bonhor o de Vila-rasa. Sant Cebrià de Rosselló (Rosselló, França).

GOIGS DE NOSTRA-SENYORA DEL BONHOR QUE SE CANTEN EN SA CAPELLA DE VILARASA, TERME DE SANT-CYPRIA.

Mare de Déu del Bonhor. Foto: Le Petit Journal.

A Vilarasa, Senyora,
Cóm vos preguem de bon cor!
Ampareunos à tot' hora,
Verge y Mare-del-Bonhor.

Vostra capella, ô Maria,
—Ja fa mès de set cents anys—
Nostres Vells, ab alegria,
Alsáren en molts afanys:
Maltractats per la gent Móra
Y pel Sarrahí traydor.
...
Conserveunos sempre ferme
La fé dels nostres Passats;
No permeteu que 'n eix terme
Visquin cristians ingrats;
Que vostra veu qu'enamora
Tots l'escoltin ab ardor!

A vostres peus, ô Senyora,
Hem pregat, y ab quin cor!
Ampareunos à tot' hora
Verge y Mare-del-Bonhor.

Font: Universitat de Perpinyà.

Capella de Sant Esteve de Vila-rasa, antiga església del desaparegut poble de Vila-rasa i actualment ermita de la Mare de Déu de Vila-rasa. Les últimes restauracions van ser a l'any 1977 i 1980. Foto: Palauenc05.
En el full dels Goigs posa respecte aquesta capella: Consagrada lo 5 de mars 1188, per Artald III, bisbe d'Elna, la capella de Vilarasa fou realsada en 1867, y novament y ricament restaurada en 1917. 


Comentaris