Goigs a l'Arcàngel Sant Miquel. Sant Miquel d'Escornalbou a Riudecanyes (Baix Camp, Tarragona).

GOIGS EN LLAHOR DE ST. MIQUEL ARCÁNGEL, PATRÓ DE LA BARONÍA Y MONESTIR D'ESCORNALBOU. ARQUEBISBAT DE TARRAGONA. SA FESTA EL DIA 8 DE MAIG.

Sant Miquel Arcàngel

Puix sou amat en l'altura
del Castell d'Escornalbou:
sía'ns per vós més segura
la vida que'l cel reclou.
...
Aquesta altura sagrada
es ascètich bellesguart;
la terra's veu allunyada
y'l camí del cel menys tart.
Mirador de l'hermosura
d'un cel sempre vell y nou.
...
Al senyor qui ha dut la vida
y'l ritme de la oració
a l'Ara reconstruída
d'aquest puig sense parió,
feu, Sant Miquel, sa vellura
acomplida de bon prou
y, a l'esser l'hora, segura
la vida que'l cel reclou.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Castell i Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
Tradicionalment, els habitants de Riudecanyes pujaven cada any el dia de Sant Jordi a l'antic monestir i castell de Sant Miquel d'Escornalbou. Actualment s'hi fa un aplec al mes de juny.
Foto: SBA73.

Interior de l'església del Monestir. Foto: Àngela Llop.


Comentaris