Goigs a la Mare de Déu de l'Aldea. L'Aldea (Baix Ebre, Tarragona).

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE L'ALDEA VENERADA AL TERME DE TORTOSA.

Mare de Déu de l'Aldea

Tresorera generosa
del que pobles salva i crea,
Mare de Déu de l'Aldea
salveu i engrandiu Tortosa.

Als deserts de la Ribera
vostra imatge va florir
damunt d'un coll d'olivera
que és l'arbre més tortosí.
Floriu també als cors així,
d'amor com flor esplendorosa!
...
Si vostra imatge és petita,
vostre poder és ben gran;
bé ho sap prou qui us necessita,
bé ho sap prou lo navegant
que, el vostre nom invocant,
sens temor als perills s'exposa.
...Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Quadre de grans dimensions, a l'ermita des del 2014, pintat per Joan Rebull.
Titulat "Sega de l'arròs". Evoca una escena de sega de l'arròs en la que alguns dels 32 personatges estan mirant, resant i senyalant a la Mare de Déu que apareix com a centre de l'escena sobre uns núvols. Altres estan segant i recollint en les feines del camp.
Més informació: Victor Manuel Cardona.

Ermita de la Mare de Déu de l'Aldea. La torre propera és del segle XVI.
Foto: l'Aldea Turisme


Comentaris