Goigs a la Mare de Déu del Castell. Sureda (Rosselló, França).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL CASTELL VENERADA AB AQUEIX NOM EN LA SUA HERMOSA CAPELLA DE TERME Y APROP DE LA PARROQUIA DE SUREDA.

Mare de Déu del Castell. Foto: Cordée 74190

Vostres goigs, clar Espill bell,
Cantarem nos, protectora!
No'ns desempareu, Senyora,
Mare de Deu del Castell.

Lo primer fonch, Rosa bella,
Quant lo alt embaixador
Visità a vos donzella;
Dient vos ab gran fervor:
En vos vindrà l'rey del cel,
Responent vos: En bona hora;
...
A quest poble de Sureda,
Senyora no l'olvideu;
Temps de pesta, fam y guerra,
Vostres favors li doneu;
Puix esteu dins son terrer,
Sieu nostra protectora;

A vos venim suplicar,
Puix teniu tant en lo cel,
Que'ns vulleu sempre ajudar,
Mare de Deu del Castell!

Font: Universitat de Perpinyà

Cant tradicional en francès. Font: Universitat de Perpinyà.

Ermita de la Mare de Déu del Castell d'Ultrera, al terme de Sureda (Rosselló).
Foto: Voyage à travers les Pyrénées Orientales.

L'altar de l'ermita amb el retaule de la Mare de Déu.
Foto: ultrera.vefblog.net


Comentaris