Goigs a sant Bernat. El Sobirà de Santa Creu d'Horta, a Osor (La Selva, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT BERNAT, ABAT QUE'S VENERA PER PATRÓ EN LA CAPELLA PÚBLICA DEL SUBIRÁ DE STA. CREU D'HORTA.

Sant Bernat de Claravall

Puix que vostra santedat
es del món lo resplandor:
Siau nostre protector
¡oh gloriós Sant Bernat!

Les montanyes de Borgonya
son vostre país natal;
sou de llinatge comtal
de gent piadosa y bona;
peró ab vostra santedat
li heu dat nou esplendor.
...
Los amos del Subirá
vos veneran per Patró,
puix que vostra protecció
sempre han confiat lograr;
vullaulos salut donar
y després la salvació.

Puix tants miracles ha obrat
per vostre medi 'l Senyor:
Siau nostre protector
¡Oh Pare y Doctor Sant Bernat!

Agraeixo a Fèlix Bruguera i Rafael Castillo l'aportació d'aquests Goigs


El Sobirà de Santa Creu d'Horta, on hi ha una capella dedicada a sant Bernat.
Foto de Xavier Caparrós a poblesdecatalunya.cat

Foto: Taverna del Sobirà


Comentaris