Goigs a sant Sebastià. Montferri (Alt Camp, Tarragona).

GOIGS DEL GLORIOS CAVALLER Y MARTIR S. SEBASTIÁ ADVOCAT CONTRA PESTILENCIA Y TOT MAL CONTAGIÓS. VENERAT A MONTFERRI. BISBAT DE BARCELONA*.
* Actualment, des del 1957, de l'arquebisbat de Tarragona.

Sant Sebastià màrtir

Martir Sant molt singular,
suplicam vostra clemencia
vullau á Jesus pregar
nos guarde de pestilencia.

Vostre Mare es de Milá
vostre Pare de Narbona
en la cort Diocleciá
per Capitá os corona
pero vos per Deu amát
dexau esta dependencia.
...
Nostre poble de Montferri
per la pesta fragellat;
suplicava vostra gracia,
y obtingue vostra pietat;
Y agraits un vot de poble
va prometre y va jurar.

Verge Maria sens par
sobrels Sants per excelencia,
vostre fill vullau pregar,
nos guarde de pestilencia.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Església de Sant Bartomeu de Montferri. Per sant Sebastià, copatró del poble, es fa la Festa Major d'hivern. Foto: Maria Rosa Ferre
Foto: CésarOPComentaris