Goigs a sant Ireneu, bisbe de Lió.

GOIGS DEL GLORIÓS SANT IRENEU BISBE Y MÁRTIR, PARE DE LA IGLESIA, LA QUE CELEBRA SA FESTA EN LO DIA 28 DEL MES DE JUNY. Any 1874.

Sant Ireneu de Lió

Puig de la Iglesia de Dèu
fóreu valent defensor:
Deslliuráunos del error
bisbe y mártir Ireneu.

Cerca de Esmirna nasquéreu,
y brillant educació
en la santa Religió
de San Policárp rebéreu;
del zel y ciencia hereu
os féreu de aquel Pastor.
...
De la Iglesia perseguida
per la fiera impietat
siau escut esforsat,
y al fiel, que devot vos crida,
auxili prompte donéu
lliurántlo de tot dolor.

Puig tant ab Cristo podeu
qui os colma de etern honor:
Déunos ajuda y favor
gloriós Sant Ireneu.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat AguileraComentaris