Goigs a sant Salvador d'Horta. Horta de Sant Joan (Terra Alta, Tarragona).

GOIGS AL MIRACLER SANT SALVADOR D'HORTA VENERAT A L'EX-CONVENT D'HORTA DE SANT JOAN (TERRA ALTA) DEL BISBAT DE TORTOSA, D'ON PRENGUÉ EL NOM. LA SEVA FESTA EL 18 DE MARÇ.

Sant Salvador d'Horta

Miracler de casa nostra
que tants mals haveu guarit:
Guardeu d'ells el devot vostre,
del cos com de l'esperit.

A Farners la llum s'obria,
un matí, al sant hospital,
i vegé, qui us assistia,
com un raig celestial...
Sol d'Assís us tocà al néixer:
I d'Amor il·luminat
i pensant en Ell, al créixer,
sou herald de caritat.
...
Els miracles augmentàveu,
repartint el do diví.
L'urbs de Càller visitàveu,
i el Senyor us "cridà" d'allí...
Gloriós Salvador d'Horta:
La Senyal fent de la Creu,
la nostra ànima conhorta
i a Jesús ens acosteu.


Edició dels goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Convent de Sant Salvador a Horta de Sant Joan, a uns 2 km del poble.
Foto: Àngela Llop.

Foto: Antoni Gual

Interior de l'església. Foto: DagafeSQV


Comentaris