Oració a l'Esperit Sant demanant els seus dons

ORACIÓ DEMANANT ELS DONS DE L'ESPERIT SANT.

L'Esperit Sant el dia de Pentecosta

Oh Esperit Sant, ompliu la meva ànima amb l'abundància dels vostres dons i fruits
Que, amb el do de saviesa, tingui tal gust per les coses de Déu que em faci apartar de les coses terrenes;
que sàpiga amb el do d'enteniment, veure amb fe viva la importància i bellesa de la veritat cristiana;
que amb el do de consell, posi els medis més avinents per santificar-me, assegurar-me la perseverança i salvar-me;
que el do de fortalesa em faci vèncer tots els obstacles en la confessió de la Fe i en el camí de la salvació;
que sàpiga amb el do de ciència, discernir clarament entre el bé i el mal, lo fals de lo verdader, descobrint els enganys del dimoni, del món i del pecat;
que amb el do de pietat, estimi a Déu com a Pare, el serveixi amb fervorosa devoció i sigui misericordiós amb el pròxim;
finalment que amb el do de temor de Déu, tingui el major respecte i veneració pels Manaments de Déu, cuidant de no ofendre'l jamai amb el pecat.

- Ompliu-me, sobretot, del vostre amor diví; que sigui l'únic impuls de tota la meva vida espiritual. Feu que ple d'unció, sàpiga predicar, almenys amb el meu exemple, i fer entendre als meus germans, la bellesa de la vostra doctrina, la bondat dels vostres preceptes, i la dolcesa del vostre amor. Amén.


.

Comentaris