Goigs a la Mare de Déu del Bonsuccés. Vilafranca de Conflent (Conflent, França).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL BON SUCCÈS


Puix de vos, Senyora mia
Lo fill de Deu vida ha près,
Vilafranca en vos confia
Alcansauli bon succès.

Bon succès tinguereu vos
Y tot lo llinatge humá,
Fentse Deu Home per nos
Quan l' Angel vos saludá,
Restant verge, y mare pia
Ans, dins lo part y desprès.
...
Bon succès, tingué esta vila
En lo any cinquanta y dos,
Quan estaba oprimida
De aquell mal contagiós:
En habervos implorada
Lo mal no continua mès.
...
Puix á vos, Senyora mia,
Jamay Deu ha negat rès,
Vilafranca en vos confia,
Alcansauli bon succès.

Església parroquial de Sant Jaume de Vilafranca de Conflent.
Foto: Devisme.alain
Interior de l'església. Foto: Devisme.alain


Comentaris