Goigs a la Mare de Déu de Montserrat

GOIGS A LA DEVOTISSIMA IMATGE DE LA VERGE DE MONTSERRAT. Edició dedicada per l'impressor, a la memòria de Mn. Jacint Verdaguer, i d'En Joan Bta. Batlle i Martínez, autor d'aquests Goigs i amic dilecte de l'immortal poeta fins el jorn del traspàs d'aquest a Vila Joana.

Mare de Déu de Montserrat a la Santa Cova. Foto: Josep Maria.

Puix de Déu sempre heu lograt
tota gràcia demanada:
Siau la nostra advocada,
Regina de Montserrat.

Plena de gràcia us aclama
l'Arcàngel Sant Gabriel,
plena de gràcia en lo Cel,
en terra i mar sou la flama
que refà del cor gelat
la fibra més delicada.

Vostra imatge sobirana
en llenç Sant Lluch va pintar,
volentnos axí mostrar
vostra protecció galana.
Sia vostra gran bondat,
Verge y Mare, celebrada.

Tota pulchra 'l cel entona,
ab mil de veus divinals,
y d'Arcàngels als chorals
lo sens màcula ressona,
dexant lo món embaumat,
y nostra ànima extasiada.

Vos sou la Estrella del mar
que nostres cors aconsola,
de tots los Sants la aureola,
de virtuts flor singular.
En Vos lo poble ha trobat
d'Israel l'Arca sagrada.

Recordàuvos, Mare mia,
que jamay dir s'ha sentit
que qui a Vos acut contrit,
abandonat de Vos sía.
D'exa confiança animat
tindré l'ànima salvada.

A Vos, Verge hem consagrat
nostres cors, nostra maynada:
Siàu la nostra advocada,
Regina de Montserrat.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.
Monestir de Montserrat. Foto: Josep Maria.


Comentaris