Goigs de la Càtedra de Sant Pere a Antioquia

GOIGS EN LLAHOR DE LA CÁTEDRA DE SANT PERE EN ANTIOQUÍA: QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 22 DE FEBRER. Any 1869.


Puix Sant Pere establí un dia
En tu 'l seu Pontificat.
Cátedra d'Antioquia
Cantem ta celebritat.

Moguts d'una llum divina
Los apóstols se separen,
Y á predicar comensaren
L'evangélica doctrina:
A Antioquía s'encamina
Sant Pere apóstol sagrat.
...
Feu que tota aquella gent
Que un jorn fou nostra germana
Torni á l'Esglesia romana,
Que ho desitjem verament;
Que'ns uneixi estretament
La lley del Crucificat.

Lo Concili general
Font de llum y de doctrina
Agermani ab la Llatina
La gran familia Oriental:
Pio Nové el immortal
Espera aquest resultat.


La Càtedra de Sant Pere a Roma. A partir de la reforma de 1969/1970 es celebra el 22 de febrer en comptes del 18 de gener. Amb aquesta festa es commemora el primat d'aquest Apòstol i la seva missió de confirmar la fe dels cristians.
Abans d'aquesta data, el 22 de febrer es celebrava la Càtedra de Sant Pere a Antioquia, recordant com Sant Pere establí solemnement el seu Pontificat a Antioquia, des d'on es traslladà a Roma, on continua encara en la persona dels seus successors. El patriarcat llatí d'Antioquia va ser abolit l'any 1964. Degut als nombrosos cismes produïts en la història, avui ens trobem amb 5 caps eclesiàstics amb el títol de Patriarca d'Antioquia. Més informació del Patriarcat d'Antioquia...

.

Comentaris