Esperit Sant

La Pentecosta i la devoció a l'Esperit Sant

Tercer Misteri de Glòria. Rosari Monumental de Montserrat. Foto: Josep Maria

Cinquanta dies després de la Pasqua o de la Resurrecció del Senyor, celebrem la vinguda de l'Esperit Sant o Pentecosta.
L'Esperit Sant és la Tercera Persona de la Santíssima Trinitat i li demanem els seus set dons per a després manifestar els seus fruits amb la nostra vida.
Els set dons de l'Esperit Sant són: Saviesa, Enteniment, Consell, Fortalesa, Ciència, Pietat, Temor de Déu.
Els dotze fruits són: Amor, Goig, Pau, Paciència, Longanimitat, Bondat, Benignitat, Mansuetud, Fidelitat, Modèstia, Continència i Castedat.

GOIGS: 


Comentaris