Goigs a sant Lluís Gonzaga

GOIGS AL ANGÉLICH S. LLUIS GONZAGA. Any 1864.

Sant Lluís Gonzaga

Puig sou en mérits riquíssim,
Y un brillant sol en virtut:
O Lluís, Angel Puríssim,
Preservéu la juventut.

Apenas al mòn naixéu
Per un favor celestial,
Quant en la font baptismal
En Christo al punt renaixéu;
De hont clarament se veu
Per lo Cel haber nascut.
...
Joves, si voléu tenir
Aquest sant Angel propici,
Festeigs, saraus y tot vici
Constantment heu de fugir;
No pot lo Sant protegir
Qui del mòn vol sèr vensut.
...
Puig sou Patró fidelíssim
De tothom qui á vos acut;
O Lluís, angel puríssim,
Preservéu la juventut.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

.

Comentaris