Goigs a l'apòstol sant Andreu

GOIGS EN HONOR DEL GLORIOS APOSTOL SANT ANDREU. 30 DE NOVEMBRE.

Sant Andreu apòstol

Apostol del Fill de Deu
en son regne premiat:
en tota necessitat
ajudaunos Sant Andreu.

De Bethsayda natural,
fill de un pobre pescador,
acopiareu ab ardor,
de la virtut rich caudal,
tenintlo en major preu
que ser del mon estimat.
...
Ences en fervorós zel
en moltas parts predicareu
lo Evangeli, y conquistareu
mils ánimas per lo cel,
deixant ab la santa creu
lo gentilisme burlat.
...
Puig sempre fidel escolteu
al devot atribulat:
en tota necessitat
ajudaunos Sant Andreu.


Comentaris