Cobles a la Mare de Déu de la Font Santa de Jafre (Baix Empordà, Girona)

COBLAS DE NOSTRA SENYORA DE LA FONT SANTA QUE ES VENERA EN LA SEVA CAPELLA DEL POBLE DE JAFRE.

Fornícula sobre la Font de la Mare de Déu de la Font Santa

En Vós qui té l'esperança
i consagrat l'amor seu,
Maria de la Font Santa
ajudeu-li puix podeu.

O font de tota virtut,
prop del Ter qui per tots mana,
ajudeu, doneu salut
al qui a Vós s'encomana:
poseu-lo procuradora,
sota del vostre manteu
al ser en aquella hora
en que finirà el cor seu.

El poble de Jafre us prega
amb tots els circum-vehins,
cureu del pecat la llaga,
guardeu-los en tots els perills:
puix en Vós tenen posada
l'esperança com se deu,
per veurer-vos colocada
en el Cel com mereixeu.

Maria de la Font Santa
ditxosa Mare de Déu,
en Vós tenim esperança
que amb Jesús ens ajudeu.


Agraeixo a en Marcel i la Tura d'Olot l'aportació d'aquests Goigs

Edició d'aquests Goigs del 1747

Mare de Déu de la Font Santa. Foto: Josep Maria.

Pati de la Font

Vista exterior de l'ermita


Comentaris