Goigs al Sagrat Cor de Jesús. Bescanó (Gironès, Girona)

GOIGS EN HONOR DEL SACRATISSIM COR DE JESUS PERA LA PARROQUIA DE BESCANO DEL BISBAT DE GIRONA.

Sagrat Cor de Jesús

Donchs ab fé, Jesús dolcíssim,
enlayrém vostre penó,
benehiu amorosíssim,
al poble de Bescanó.

Si en lo Bisbat de Girona
sou lo Rey de tots los cors,
Bescanó us alça una trona
per cantar vostres amors.
D'amor sant y amor puríssim
tots los anys s'hi fa un pregó.

De Sant Gregori á Vilanna,
d'Estanyol á Montfullá,
cada jorn més s'encomana
lo foch sant d'aqueix Volcá.
Feulo gran, feulo intensíssim
per tota aquesta regió.

Sant Llorens, patró del temple,
al morir en un foch viu,
nos aydava ab son exemple
á fruir d'aqueix caliu.
Lo caliu d'amor tendríssim
de la nostra devoció.
...
Sou lo Sol de nostres dies,
sou l'Estel de nostres nits,
la Llar de nostres masies,
lo Foch sant de nostres pits.
Siau, oh Port seguríssim,
nostra nau de salvació.
...

Edició de l'any 1909
Edició de la Impremta Pagès. No posa l'any.
Agraeixo a Fèlix Bruguera i Rafael Castillo l'aportació d'aquests Goigs.

Església de sant Llorenç de Bescanó esmentada en els Goigs
Foto: Josep Maria

Comentaris