Cobles a sants Abdon i Sennen. Arles (Vallespir, França)

COBLAS EN LLAOR DELS BENAVENTURATS MM. SS. ABDON Y SENNEN. COMPOSTAS PER LO REV. ANTONI JOFRE, CURAT DE MONTALBA (1858).

El retaule d'Abdó i Senén d'Arles és d'estil barroc (1646).
Obra de l'escultor Domènec Casamira, de Ripoll (1598-1659) i el va daurar Llàtzer Tramulles, 
destinat a conservar els reliquiaris dels sants Abdó i Senén. Es feren uns armaris per a les relíquies dels sants, obra dels argenters olotins Llorenç Vilanova i Gabriel Llombardia. Tant el retaule com el reliquiari van ser enviats a Arles des de Ripoll per l'abat de Santa Maria de Ripoll que després fou bisbe de Girona.
Foto: Baldiri.

Arles, vila fortunada,
Celebra (los) defensors
Per ells estas illustrada
De (...) brillans resplendors;
Los pobles (...) any t'aclaman
Ditxosa de possehir
Dos martirs que tots proclaman
Protectors del Vallespir.

D'Abdon y Sennen la gloria,
Los teus avis han cantat;
Ab fe viva y meritoria
Llurs reliquias t'han llegat:
Canta oncs, no degéneres,
Ton favor y tos Patrons;
Que tos fills proven devéras
Estar dignes d'eixos dons.
...
Protectors de la vall d'Arles,
Martirs Abdon y Sennen,
Acculliu per comendarlas
Las pregarias de la gent;
Alcansaunos la fe viva
Que llui 'n nostres passats;
O Sants, que la vall festiva,
Siau nostres advocats.

Font: Universitat de Perpinyà.

La Santa Tomba d'Arles. Aquesta Santa Tomba va ser motiu de pelegrinatges durant l'Edat Mitjana. En aquesta tomba hi raja aigua cada 30 de juliol, en la festivitat dels sants.
Més informació d'aquesta tomba i la devoció a aquests sants a la Devocioteca de Joan Arimany i Juventeny.
Claustre de l'Abadia de Santa Maria d'Arles. Al votant d'aquesta abadia es va anar formant la ciutat d'Arles. Foto: Jordi Domènech.

Comentaris