Goigs a l'apòstol sant Pere

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS PRÍNCEP DELS APOSTOLS SANT PERE.

L'apòstol sant Pere

Puig del Cel sou destinat
en la Iglesia per Pastor;
Sia nostre intercesor
Sant Pere Apóstol sagrat.

Los Rets y Barca deixareu,
al cridarvos lo Senyor,
y tot terreno tresor
ab lo afecte renunciareu:
noble acció, que os ha alcansat
ser dels homens pescador.
...
Al revès del Redemptor
foreu vos crucificát,
habentho humil demanat
per fugir tant gran favor:
Pero lo honor escusát,
vos porta major honor.

Quan lo Senyor indignat,
vol castigar al Pecador:
Siaunos intercessor
Sant Pere, Apostol sagrat.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

.

Comentaris