Goigs a la Càtedra de Sant Pere de Roma

GOIGS EN HONOR DE LA SAGRADA É INFAL·LIBLE CÁTEDRA DE S. PERE EN ROMA, LA FESTA DE LA QUAL LA IGLESIA CELEBRA LO DIA 18 DE JANER*. Any 1872.
*Actualment es celebra el 22 de febrer.

Sant Pere apòstol

Del error contra lo embat
baluart fort é invencible
Salve, Cátedra infal·lible,
centro de nostra unitat.

Jesucrist ver fill de Dèu
la sua Iglesia fundá,
á la cual santificá
de sa sanch ab lo rich preu,
y en ella Vicari sèu
Sant Pére fóu destinat.
...
Ab vos, oh Cátedra augusta,
volem units sempre estar,
per vos nos hem de salvar,
fora de vos tot assusta,
per vos nostra fé robusta
vencerá á la impietat.

Puig Dèu vos ha confirmat
que sou al infern terrible:
Ab vostra llum infal·lible
tothom quedia iluminat.


La Càtedra de Sant Pere a Roma. A partir de la reforma de 1969/1970 es celebra el 22 de febrer en comptes del 18 de gener. Amb aquesta festa es commemora el primat d'aquest Apòstol i la seva missió de confirmar la fe dels cristians.
Abans d'aquesta data, el 22 de febrer es celebrava la Càtedra de Sant Pere a Antioquia, recordant com Sant Pere establí solemnement el seu Pontificat a Antioquia, des d'on es traslladà a Roma, on continua encara en la persona dels seus successors. El patriarcat llatí d'Antioquia va ser abolit l'any 1964. Degut als nombrosos cismes produïts en la història, avui ens trobem amb 5 caps eclesiàstics amb el títol de Patriarca d'Antioquia. Més informació del Patriarcat d'Antioquia...


Comentaris