15 de juliol: sant Bonaventura.
16 de juliol: Mare de Déu del Carme. 17 de juliol: sant Aleix - sant Sixt i Hou - santes Justa i Rufina. 20 de juliol: sant Pol o Apol·linar - sant Elies - santa Margarida. 21 de juliol: sant Daniel.

dimarts, 20 de juny de 2017

Goigs a la Càtedra de Sant Pere de Roma i Antioquia.

GOIGS EN HONOR DE LA SAGRADA É INFAL·LIBLE CÁTEDRA DE S. PERE EN ROMA, LA FESTA DE LA QUAL LA IGLESIA CELEBRA LO DIA 18 DE JANER. Any 1872.

Sant Pere apòstol
Del error contra lo embat
baluart fort é invencible
Salve, Cátedra infal·lible,
centro de nostra unitat.

Jesucrist ver fill de Dèu
la sua Iglesia fundá,
á la cual santificá
de sa sanch ab lo rich preu,
y en ella Vicari sèu
Sant Pére fóu destinat.
...
Ab vos, oh Cátedra augusta,
volem units sempre estar,
per vos nos hem de salvar,
fora de vos tot assusta,
per vos nostra fé robusta
vencerá á la impietat.

Puig Dèu vos ha confirmat
que sou al infern terrible:
Ab vostra llum infal·lible
tothom quedia iluminat.


GOIGS EN LLAHOR DE LA CÁTEDRA DE SANT PERE EN ANTIOQUÍA: QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 22 DE FEBRER. Any 1869.

Puix Sant Pere establí un dia
En tu 'l seu Pontificat.
Cátedra d'Antioquia
Cantem ta celebritat.

Moguts d'una llum divina
Los apóstols se separen,
Y á predicar comensaren
L'evangélica doctrina:
A Antioquía s'encamina
Sant Pere apóstol sagrat.
...
Feu que tota aquella gent
Que un jorn fou nostra germana
Torni á l'Esglesia romana,
Que ho desitjem verament;
Que'ns uneixi estretament
La lley del Crucificat.

Lo Concili general
Font de llum y de doctrina
Agermani ab la Llatina
La gran familia Oriental:
Pio Nové el immortal
Espera aquest resultat.


La Càtedra de Sant Pere a Roma. A partir de la reforma de 1969/1970 es celebra el 22 de febrer en comptes del 18 de gener. Amb aquesta festa es commemora el primat d'aquest Apòstol i la seva missió de confirmar la fe dels cristians.
Abans d'aquesta data, el 22 de febrer es celebrava la Càtedra de Sant Pere a Antioquia, recordant com Sant Pere establí solemnement el seu Pontificat a Antioquia, des d'on es traslladà a Roma, on continua encara en la persona dels seus successors. El patriarcat llatí d'Antioquia va ser abolit l'any 1964. Degut als nombrosos cismes produïts en la història, avui ens trobem amb 5 caps eclesiàstics amb el títol de Patriarca d'Antioquia. Més informació del Patriarcat d'Antioquia...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada