Goigs a sants Abdon i Sennen. Arles (Vallespir, França)

GOIGS EN ALABANÇA DELS GLORIOSOS MARTYRS S. ABDON, Y SENNEN, LAS RELIQUIAS DELS QUALS SE VENERAN EN LO NOBLE MONESTIR DE NOSTRA SENYORA DE ARLES, ORDRE DE SANT BENET, TERRA DE VALLESPIR DEL COMTAT DE ROSSELLÓ. Any 1778.

El retaule d'Abdó i Senén d'Arles és d'estil barroc (1646).
Obra de l'escultor Domènec Casamira, de Ripoll (1598-1659) i el va daurar Llàtzer Tramulles, 
destinat a conservar els reliquiaris dels sants Abdó i Senén. Es feren uns armaris per a les relíquies dels sants, obra dels argenters olotins Llorenç Vilanova i Gabriel Llombardia. Tant el retaule com el reliquiari van ser enviats a Arles des de Ripoll per l'abat de Santa Maria de Ripoll que després fou bisbe de Girona.
Foto: Baldiri.

Germans Abdon y Sennen,
Martirs de Deu molt amats;
Suplicam vos humilment,
Siau nostres Advocats.

Vos Abdon germa major,
Tenint sols complerts setze anys,
Anteposareu lo amor
De Deu als mundans enganys,
Menyspreant puestos estranys
Y las altas dignitats.

Per los quinze anys corria
Sant Sennen germa menor,
Y ab sa tendresa seguia
Los passos del Redemptor;
O! Germans de grand valor,
Igualment illuminats.
...
Alcançadas del Pontifice
Vostres Reliquias sagrades,
Dintre de dos grans Barrils
Foren en Arles portadas,
Ahont resten veneradas,
Yl's Cimiots desterrats.
...


LES RELÍQUIES DE SANT ABDON I SENNEN:
A Roma, se'n veneren les restes a la basílica de Sant Marc, vora el Capitoli (els bol·landistes afirmaren, davant les pretensions d'altres llocs, que aquestes eren les úniques restes autèntiques). Altres llocs, però, reclamen la possessió dels sants cossos: a l'abadia de Saint-Médard de Soissons es diu que són des del segle VII; a Florència també. També són venerats a Arles (el Vallespir), almenys des de finals del segle IX. Segons una tradició local l'abat Arnullf va portar-ne els cossos a l'abadia de Santa Maria d'Arles des de Roma, un fet que surt representat al retaule de sant Abdó i Senén de Jaume Huguet (1460).

La Santa Tomba d'Arles. Aquesta Santa Tomba va ser motiu de pelegrinatges durant l'Edat Mitjana. En aquesta tomba hi raja aigua cada 30 de juliol, en la festivitat dels sants.

Claustre de l'Abadia de Santa Maria d'Arles. Al votant d'aquesta abadia es va anar formant la ciutat d'Arles. Foto: Jordi Domènech.


Comentaris