Cant de Pasqua: El Crist Senyor ressuscità, Al·leluia.


Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

1. El Crist Senyor Ressuscità!
Vencé la mort, i és gloriós.
El seu triomf volem cantar.
Al·leluia.

2. Les santes dones van venir
fins al sepulcre del Senyor
el cos de Crist volent ungir.
Al·leluia.

3. La nova un àngel va donar:
"Per què el cerqueu ací, entre els morts?
Tal com digué, ressuscità!"

4. Quan els deixebles ho han sabut,
Joan i Pere ja hi fan cap,
i el sant sepulcre troben buit.

5. A Magdalena es presentà
i ella Jesús reconeixent
als peus del Mestre es va llançar.

6. Ara als apòstols aplegats
es fa present i els diu: "Sóc jo.
Mireu les mans i els peus marcats."

7. Tomàs no hi era i no ho cregué
fins que el va veure amb els seus ulls.
"Senyor i Déu meu!" llavors digué.

8. La benaurança prometé
als qui creuran amb cega fe.
"Senyor i Déu meu!" diguem també.

9. Els dos deixebles d'Emaús
en la fracció del pa també
van reconèixer el Crist Jesús.

10. Cantem amb joia el Salvador
que vida nova ens ha donat.
Donem tots gràcies al Senyor!

Lletra de R. F. i C.Jesús ressuscitat s'apareix
a Maria Magdalena

Partitura en una altra tonalitat.
Clica sobre la partitura per a veure-la més gran.


.

Comentaris