Cants per a les estacions del Via Crucis

Tornada per a cada estació:

Per vostra Passió sagrada,
adorable Redemptor,
perdoneu altra vegada
a aquest pobre pecador.


I - Jesús és sentenciat a mort. Melodia primera.

Jesús, víctima escollida,
és condemnat a la mort;
per donar-me eterna vida
Ell sofreix tan trista sort.

II - Jesús porta la creu al coll. Melodia segona.


Jesucrist la Creu pesada
porta al coll per amor meu;
jo mateix li he carregada
en pecar contra mon Déu!

III - Jesús cau per primera vegada a terra. Melodia tercera.

Jesús per volta primera
cau de cansament rendit;
sa Creu tornaré lleugera
si a sos peus caic penedit.

IV - Jesús troba la seva Santíssima Mare. Melodia segona.

Al carrer de l'Amargura
Mare i Fill s'han contemplat;
mira bé, vil criatura,
quin martiri els has causat!

V - El Cireneu ajuda Jesús a portar la Creu. Melodia primera.

A Jesús li dóna ajuda
de mal grat el Cireneu;
per mes culpes merescuda,
no voldré portar ma creu?

VI - La Verònica eixuga la cara a Jesús. Melodia tercera.

Verònica, compassiva,
eixuga aquell front sagrat
de la sang, pols i saliva
amb què jo l'he profanat.

VII - Jesús cau per segona vegada a terra. Melodia segona.

Com la Creu és tan pesada,
defallit cau novament;
cau Jesús cada vegada
que jo trenco un manament.

VIII - Jesús aconsola les dones de Jerusalem. Melodia tercera.

Jesús a plorar convida
a les filles de Judà;
si ploro ma mala vida,
Jesús m'aconsolarà.

IX - Jesús cau per tercera vegada a terra. Melodia primera.

Jesús, tercera vegada
sense forces ha caigut.
Ai!, que cara l'ha pagada
ma obstinada ingratitud.

X - Despullen Jesús i li donen fel i vinagre. Melodia tercera.

Arrenquen les vestidures
a l'Anyell immaculat;
oh faltes meves impures:
vosaltres l'heu despullat.

XI - Jesús és clavat a la creu. Melodia primera.

Amb furientes martellades
és Jesús clavat en Creu;
jo sóc qui les hi ha donades
amb mes ofenses a Déu!

XII - Jesús mor en la Creu. Melodia tercera.

Després de llarga agonia,
el Bon Jesús ha expirat;
davant seu, ¿no ploraria
el gran crim d'haver pecat?

XIII - Jesús és davallat de la Creu. Melodia segona.

Rep Maria amb amargura
el Cos del son Fill diví;
amb ma vida tan impura
jo he sigut el seu botxí.

XIV - Jesús col·locat en el sepulcre. Melodia primera.

Dins el sepulcre reposa
el Cos del meu Redemptor;
agraït, damunt la llosa
voldria morir d'amor.


Melodia segona per a les estacions II - IV - VII - XIII
Melodia tercera per a les estacions III - VI - VIII - X - XII

Tornada de cada estació i melodia primera per a les
estacions I - V - IX - XI - XIV

Via Crucis que cada Divendres Sant surt a les 11 del matí de la parròquia de Salitja fins arribar a la de Sant Dalmai

Fotos corresponents al 29 de març de 2013


Comentaris