Goigs a sant Valentí. Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS SACERDOT, Y MARTIR S. VALENTI, QUES' VENÉRA EN LA IGLESIA DE SANT PERE PART FORÀNA DE LA VILA DE TARRÀSSA EN LO BISBÁT DE BARCELONA*.
* Actualment Bisbat de Terrassa.

Sant Valentí de Roma

Puix, que Deu vos distingì,
valènt tant ab ell tot dia:
valgans vostra Valentía,
valent Martir Valentì.

En la gran Roma nasquereu,
y ja quant vos batejaren,
nom de valent vos donaren,
y à tal nom corresponguereu;
pues Jesus valor sens fi
ab sa gracia u's infundía.
...
Si en aquella Part-Foràna
Roma u's feu Tëple ab gran art,
en esta Forána Part
de Tarràssa molt ufana
Capella seu's erigì
en Sant Pere ab Confraria

La vostra Reliquia insigne,
que de Roma fou portada,
en son Altar collocàda
se mira ab culto molt digne;
la venerám tots aquì
ab Professò en vostre dia.
...Església de Sant Pere de Terrassa.
Foto: PMRMaeyaert.

Retaule de Sant Valentí a l'església de Sant Pere de Terrassa.
Foto: Enric.


Comentaris