Himne a Sant Josep Oriol. Ermita de Bell-lloch, Palamós (Baix Empordà, Girona)

Tot lo mon vostra gloria pregona,
Sant Joseph, miracler catalá.
Os festeja la gran Barcelona
Os aclama lo Baix Ampurdá
Siau vos nostre consol
Gloriós Sant Joseph Oriol.Imatge de Sant Josep Oriol a l'Església de
Santa Maria del Pi (Barcelona)

Sant Josep Oriol és honorat en l'ermita de Palamós de la Mare de Déu de Bell-lloch, on hi va residir el 1675.


Història de l'ermita de Bell-lloch, de la devoció a
la Mare de Déu de Bell-lloc i de Sant Josep Oriol, qui va residir
a l'ermita l'any 1675.


Comentaris