Goigs a sant Saturi. Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DEL GLORIOS ANACORETA SANT SATURI QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE CODINES DEL BISBAT DE BARCELONA.

Sant Saturi

Puix en el Cel elevat;
sou amb Déu tan poderós;
siau el nostre advocat,
Sant Saturi gloriós.

A Sòria, ciutat il·lustre,
nobilíssim i lleial,
nasquéreu de sang reial
donant-li vós un nou llustre:
Ja que Déu vos ha creat
tan noble i tan generós.
...
Un rector de Sant Feliu
que amb vostre nom s'honorava
fa dos segles restaurava
vostre culte primitiu.
A vós, de nou, han clamat
peraires i teixidors.

Extret del llibre "Goigs als insignes patrons, sants i barons de Sant Feliu de Codines" d'Antoni Gimeno Vidal i Andreu Gimeno Albareda. Museu Municipal Can Xifreda. Any 2003.

Església parroquial de Sant Feliu de Codines.
Foto: Enric.

Comentaris