Goigs a sant Francesc de Borja

GOIGS EN ALABANSA DE SANT FRANCISCO DE BORJA, CONFESSOR DE LA COMPANYIA DE JESUS, ANTES DUCH DE GANDÍA Y VIRREY DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 10 DE OCTUBRE. ANY 1871.

Sant Francesc de Borja

De total abnegació
modelo ben acabat:
de la vida en lo combat
dáunos vostra protecció.

Ducál bressól vos doná
Gandia, y vostra infantesa
de la virtut la enteresa
sobre manéra il·lustrá,
la Cort real admirá
vostra gran perfecció.
...
La Regla habent professat,
que Ignasi á sos fills doná,
lo vostre cor procurá
sols actes de humilitat,
ser de tots despreciat
buscabau ab afició.
...
De la Española Nació
sou honor molt celebrat:
conservau en est Estat
nostra santa Religió.


Comentaris