Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats. Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE NTRA. SRA. DELS DESAMPARATS QUAL IMATGE SE VENERA EN L'ALTAR DE SANT VICENTS DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE STA. MARÍA DEL MAR DE BARCELONA. Any 1924.


Puix per vostres grans bondats
tots temps ne rebèm penyora:
Siàu nostra protectora,
Verge dels Desamparats.

Lo món en plena foscor,
l'humanitat desvalguda,
havia l'esma perduda
per tornà a son Criador.
Mes a Vos ha contemplat
los raigs de sa bella aurora.
...
Santa María del Mar
vos hostatja en sa capella,
perque Vos siàu l'estrella
d'esta parròquia sens par.
Los fills d'aquests vehinats
vos pregan de cor, Senyora.


Interior de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Foto: PMRMaeyaert


Comentaris