Goigs a sant Vicenç, titular del monestir de Santa Maria. Gerri de la Sal (Pallars Sobirà, Lleida).

GOIGS AL GLORIOS MARTYR SANT VICENS, TITULAR DE LA IGLESIA DEL REAL MONASTIR DE SANTA MARIA DE GERRI. Any 1716.

Sant Vicenç diaca i màrtir.

Puix en nostras afliccions
trobám lo remei patent:
lliuraunos de tot pecat
Gloriós Martyr Sant Vicens.

Huesca la ditxa tinguè
de vostron Sant Naixement,
i la gloria del torment
á Valencia se deguè;
y puix sonch tal vostra Fè
que admirà á totas las Gents.
...
De Gerri en lo Monastir
hos veneran per Patrò
logrant en sa devociò
tot quant poden conseguir;
i puix sols en acudir
à Vos logran son remei.

Puix tot aquest Abadiàt
per Patrò vos regoneix,
pregàu á Deu per nosaltres
Gloriòs Martyr Sant Vicens.


Monestir de Gerri de la Sal
Foto: amadalvarez

Interior del Santuari. Foto: Josep RenaliasComentaris