Goigs a sant Pol, bisbe i màrtir. Cabanabona (Noguera, Lleida).

GOIGS DEL GLORIOS BISBE, Y MARTYR S. POL, QUES CANTAN EN LA SUA ERMITA EN LO TERME DEL LLOCH DE CABANABONA. Any 1716.

Sant Pol o Apol·linar de Ravenna,
bisbe i màrtir, deixeble de Sant Pere.

Ab gran goig, y alegria
cantarèm vostres llahors,
siau nostre nort, y guia
Sant Pol Martyr gloriòs.

Volguè Deu Omnipotent
mostrar vostra santedat,
sentvos del Apostolat
dexeble molt humilment,
ahont per convertir la gent
Sant Pere os elegi à vos.
...
La doctrina que ensenyaveu
obraveu perfetament,
y ab lo zel que predicàveu
convertireu molta gent;
vullau ser lo nostre aument,
perque confiam en vos.
...
Dels devots que en vos confian
ohiu llurs suspirs, y plors,
siau nostre nort, y guia
Sant Po Martyr gloriós.


Edició dels Goigs del 1846.

Ermita de Sant Pol de Cabanabona el dia de l'aplec. Es celebra per la Pentecosta amb Missa i cant dels Goigs.
Foto: Twitter de Montserrat Fornells.

Ermita de Sant Pol de Cabanabona i absis de l'antiga ermita romànica.
Foto: rostoll.cat.

Interior de l'ermita.
Foto: Goigs de l'Ignasi.

Imatge i inscripció sobre la porta de l'ermita de Sant Pol.
Foto: Isidre Blanc.

Ermita antiga. Foto: Isidre Blanc.


Comentaris