Goigs a sant Mateu, apòstol i evangelista, patró de Vilanna (Gironès, Girona)

Sant Mateu

Secretari sou de Deu
Evangelista Sagrát,
siau lo nostre Advocát
Vos Gloriós Sant Matheu.
...
Suplicantvos humilment
tots los de aquest veynát,
pregueu al Omnipotent
quens tinga gran pietát:
y quens guart de tempestát,
donantnos lo Regne seu,
siau lo nostre Advocat.

Puix de Deu sou Secretari
Apostol, y Martyr seu,
siau lo nostre Advocát
Vos Gloriós Sant Matheu.Uns altres Goigs a sant Mateu de Vilanna

Parròquia de sant Mateu de Vilanna.
Foto: Josep Maria.


Comentaris