Pregàries a la Mare de Déu de la Llum. Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

Mare de Déu de la Llum. Claustre de la Catedral de Barcelona. Invocada pels lampistes.
Foto: Josep Maria.

Mare de Déu de la Llum, il·lumineu la meva intel·ligència amb la flama vivent de la fe, perquè pugui obrar sempre segons la llei del vostre Fill i arribar així a la llum eterna de la glòria. Ave Maria...

Advocada i Patrona nostra, moveu el meu cor per tal que practiqui sempre el bé i mereixi estar sempre prop vostre mentre duri el camí de la meva vida. Ave Maria...

Reina de cels i terra, feu que el vostre Fill, Jesucrist nostre Senyor, regni en totes les activitats humanes perquè els homes s'estimin, s'ajudin i es salvin. Ave Maria...

Immaculada filla de l'Etern Pare, Mare del Verb diví i Esposa de l'Esperit Sant, us demanem que a tots els qui treballem en el ram de l'electricitat i la fontaneria no ens manqui la salut d'ànima i cos. Ave Maria...

Admirable i admirada Verge Maria, font de la divina gràcia i llum dels nostres cors, ensenyeu-nos a santificar el nostre treball i a servir tots els homes en comunitat d'amor. Ave Maria...

V./ Pregueu per nosaltres Santa Mare de Déu.
R./ Perquè siguem dignes de les promeses del Crist.

Oració: Intercediu, oh Verge Maria, davant del vostre Fill, perquè vulgui il·luminar les intel·ligències i moure els cors dels vostres fidels, a fi que, seguint el camí de la vida, mereixem arribar a la glòria del cel. Us ho demanem pel mateix Crist Senyor nostre. Amén.


.

Comentaris