Goigs a sant Eladi, arquebisbe de Toledo.

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS S. HELÁDI, ARQUEBISBE DE TOLEDO Y CONFESOR, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 18 DE FEBRER. Any 1871.

Sant Eladi, arquebisbe de Toledo.
Es celebra el 18 de febrer. És representat com a bisbe, fent obres de caritat.

Puig del ordre episcopal
fóreu brillant ornament
sant Heládi en tot moment
guardaunos sempre de mal.

De prossapia de reis góts
en Toledo vos nasquereu,
y desde petit vos féreu
ja la admiració de tots,
fugint sempre diligent
de tot plaher mundanal.
...
Desde lo cel, Sant ditxós,
miraunos ab pietat,
y en tota necessitat
socorreunos amorós;
lliuraunos de la furient
gárra del llóp infernal.

Honor y gloria inmortal
del espanyol firmament:
Oiunos sempre clement
en esta vida mortal.


Sant Eladi de Toledo (Toledo, segona meitat del segle VI - 18 de febrer de 633) va ser una personalitat de la cort visigoda del Regne de Toledo i, després, arquebisbe de Toledo.

.

Comentaris