Goigs a santa Llúcia. Rajadell (Bages, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANTA LLÚCIA GLORIOSA, VERGE I MÀRTIR VENERADA EN LA CAPELLA DEL MAS DE SANTA LLÚCIA DE RAJADELL, COMARCA DEL BAGES.

Santa Llúcia


Puig al cel teniu posada
molt amada
o Llúcia de Cristo esposa,
ohiunos, Verge gloriosa.

En poca edat vostra vida
sonch servida
de alt Déu la omnipotència,
a mostrà sa excelencia,
y sens mida
observant en sa obediencia;
de tantas virtuts dotada,
molt amada...
...
En aquesta vida trista,
de la vista
vos tenim per protectora,
a qui favor vos implora
dàuli vista,
amb llum clara y ben sonora;
guiaunos, màrtir sagrada,
molt amada...


Ermita de Santa Llúcia de Rajadell, o del Mas del Forn. Església romànica annexa al Mas Forn.
Foto: Isidre Blanc.


Comentaris