Goigs a santa Anna.

Maria i la seva mare Santa Anna

Puig que sou tan poderosa,
y en glorias tan soberana:
En nostras penas, Santa Ana,
consolaunos piadosa.

Del Altíssim destinada
ab singular elecció,
pera la generació
de la Filla Inmaculada;
per so fóreu elevada
á santedat portentosa.

Quan tot lo cel vos aclama
per mare de sa Princesa,
pregonant tanta grandesa
que l' Senyor en vos derrama;
nostres obsequis inflama
vostra ditxa venturosa.
...
Comentaris