Goigs a la Santa Creu. Antic convent del Bonsuccés de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANZA DE L'INVENCIÓ DE LA SANTA CREU QUE SE CANTAN EN L'IGLESIA DEL BON-SUCCÉS DE LA PRESENT CIUTAT. EN LO DIA 3 DE MAIG.


Puig la Sanch que no teu preu
en la Creu vau derramar:
Per la vostre Santa Creu
vullaunos Christo ajudar.

Lo fruit de un arbre vedat
á tots nos doná la mort,
y la tant infeliz sort
de naixer fills del pecat,
y altre arbre al llinatge humá
del Cel lo va fer hereu.
...
Molts anys volgué lo diví
que la Creu fos ignorada,
permetent que fos trobada
per Santa Elena á la fi,
ab goigs la van exaltar
los christians ab una veu.
...
Mes avuy 'l Agregació
y Monte-Pio han volgut
que l'antiga consuetut
seguis d'aquella funció.
y als Dolors fan celebrá
de llavoras festa arreu.


El que queda de l'antic Convent del Bonsuccés. Avui és la Seu del Consell del Districte de Ciutat Vella. Foto: Josep Renalias.
Porta decorada de l'edifici que corresponia a una porta lateral de l'església del Convent del Bonsuccés. Foto: monestirs.cat.


Comentaris