Goigs a sant Fruitós (Fructuós). Brunyola (La Selva, Girona)

Sant Fruitós

Si fonch terrible cruesa
lo cremar lo vostre cos;
major fou vostra firmesa,
Gloriós Sant Fructuós.

Fructuós foreu de obra,
quant estaveu en lo mon,
essent rich viviau pobre,
per enriquir á tothom:
Donáreu ab gran llarguesa
un fruyt dols, y saborós,
per ablanár la duresa
del Gentil tant alevós.

De la insigne Tarragona
foreu lo primer Prelát,
ahont preguereu la Corona
del martiri desitját:
Quant la superba grandesa,
dels Romans Emperadors,
perseguia la puresa
dels Catolichs defensors.
...
Auguri també, y Eulogi
Martirs Benaventuráts,
en lo segur Consistori
ab vos foren collocats:
Tots tres gosareu sens mida,
del Cel lo felis repós,
y acabáreu esta vida
ab un fi lo mes gloriós.

Puix que fora dels dolors
de esta vida descansáu:
per nosaltres pecadors
devant de Deu advocáu.


Edició més nova amb un català més actual.

Altar de Sant Fruitós de Brunyola. Foto: Josep Maria.

Església parroquial de Sant Fruitós de Brunyola.
Foto: Josep Maria.

Entrada a l'església de Sant Fruitós i al cementiri.
Foto: Josep Maria.

El poble de Brunyola (La Selva). Foto: Josep Maria.


Comentaris