Goigs a sant Sebastià. Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà, Girona).

GOIGS A LLAOR DEL MÀRTIR SANT SEBASTIÀ, QUE ES CANTEN EN LA SEVA CAPELLA DE MASSANET DE CABRENYS, BISBAT DE GIRONA.

Sant Sebastià màrtir.

Puix mostreu vostra clemència
als qui us venen a invocâ,
allunyeu la pestilència,
gloriós Sant Sebastià.

Oriunde de Narbona,
de família principal,
per la fama que us pregona
en l'exèrcit imperial,
va atorgar-vos preeminència
el malvat Dioclecià.
...
Preserveu aquests baralts
de fam, pesta i pedregades;
guariment deu als malalts,
beneïu-nos les anyades.
Prodigueu-nos l'assistència,
sens deixar-nos de la mà.

De nosaltres providència,
sempre invicte Capità,
allunyeu la pestilència,
gloriós Sant Sebastià.


Carrer de Sant Sebastià a Massanet de Cabrenys amb la capella de Sant Sebastià.
Foto: Google Maps.

Entrada de la capella. Foto: Breme.

Interior de la capella. Foto: Breme.


Comentaris