Goigs a sant Muç, prevere i màrtir. Capellades (Anoia, Barcelona)

Sant Muç o Muci de Bizanci

Puig allá en la gloria santa
Tant poder habeu lograt:
Siau, Sant Mus, advocat
Del que vostras virtuts canta.

Desde vostra edad primera
A Deu vos fereu propici
Ab un gran horror al vici,
Y amant la virtut austera;
Per só en la divina esfera
Vuy gosau de ditxa tanta.
...
Ja que en imatge os venera
Premiau á Capellades
Ab gracias multiplicadas
La devoció verdadera;
Axis confiada ho espera
En aquesta iglesia santa.

Puig vostra intercessió santa
Tants favors sempre ha alcansat:
Siau, Sant Mus, advocat
Del que vostras virtuts canta.


Església de Santa Maria de Capellades
Foto: neancapellades.cat

Comentaris