Goigs a la Mare de Déu de la Santa Creu. Menàrguens (La Noguera, Lleida)

GOIGS DE PREGARIAS Á NOSTRA SENYORA DE LA CREU, QUE SE VENERA EN LA HERMITA DEL TERME DE MENÁRGUES.


A vostra inmensa pietat
clamam tots ó gran Senyora:
Siau nostra protectora
en esta necessitat.

En esta propia montanya
contigua á aquesta Capella
obráreu la maravélla
tan hermosa com estranya,
sent lo portento que entranya
¡trobarvos ab magestat!
...
Socorreu al afligit,
socorreu al desgraciat,
socorreu qui está en pecat,
socorreu al perseguit,
ohiu á qui compungit
recorre à vostra bondat.

Puig queda luego aliviat
lo devot que vos adora:
Siau nostra protectora
en esta necessitat.


Ermita de la Mare de Déu de la Santa Creu
Foto: lo marrako

Aplec a l'ermita, el dilluns de Pasqua.
Foto: lo marrako


Comentaris