Goigs a sant Jacint. Església parroquial de sant Pere d'Els Hostalets de Pierola (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIÓS SANT JACINTO QUE SE VENERA EN LA PARROQUIA DE PIEROLA Y HOSTALETS. BISBAT DE BARCELONA.

Sant Jacint de Cracòvia, dels segles XII-XIII.
Dominic, amb un ostensori 
en una mà i una imatge de la Mare de Déu en l'altra.

Puig vos ama tant María
que us promet del cel favors:
Siáu nostre llum y guía
Sant Jacinto gloriós.

Doná Polonia ditxosa
pedres de molt gran quilat,
com es la pedra costosa
del Jacint calificat:
Lo millor que Candia cría
no tè 'l fondo tant preciós.
...
En Hostalets de Pierola
os rendim justos honors;
no 'ns dexéu, en tota hora
donant ajuda y favors
als de esta parroquia pía,
que tant confiam en vos.

Puig podéu tant ab María,
oferiuli nostres plors:
Siáu nostre llum y guía,
Sant Jacinto gloriós.

A la part inferior dels Goigs podem llegir: En 1883 fou regalada dita imatge de Sant Jacinto á la iglesia parroquial de Pierola y Hostalets, per D. Jacinto Torner y Oliveres, vehí de Sarriá, sogre de Teresa Pujol, mestressa de la caseta del Hort de Pierola, la que fou colocada en la capella de la Puríssima, á la veneració dels devots.

Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Església parroquial de Sant Pere d'Els Hostalets de Pierola
Foto i més informació: Pobles de Catalunya

Comentaris