Goigs a la Mare de Déu de la Serra de Pinós. Pinós (Solsonès, Lleida)

CÁNTICH A MARIA SANTÍSSIMA DE LA SERRA DE PINÓS, PER LA NECESSITAT DE AYGUA.


Puig remediau de tota ansia
Als que acuden á Vos:
Deunos pluja en abundancia
Verge Santa de Pinós.

Del Cel sou anomenada
Ab nom de Font Cristallina
Perque siau invocada
Cuant l' aixut nos arruina
Essent de ayguas rica mina
Per l's que se recordan de Vos.
...
Puig que Deu vos ha posada
Per patrona en esta Serra
Preserveu tota la terra
De tempestats y secada,
Doneu l' aygua desitjada
Als que recorren á Vos.
...
En est mont mar de inconstancia
Segur Nort tenim en Vos:
Deunos pluja en abundancia
Verge Santa de Pinós.



Santuari de la Mare de Déu de Pinós, o de La Serra de Pinós.
Foto: Capolatell

Comentaris