Goigs a sant Enric, emperador


Puix el vostre nom prenia
i m'heu estat companyó:
Ajudeu-me cada dia,
Sant Enric Emperador.

És molt alt vostre llinatge,
tot curull de distinció,
i en sou pel vostre mestratge
el més destacat plançó.
Tota virtut us prendria,
cada virtut una flor.
...
Cunegunda, reina santa,
us ha estat santa muller;
la gràcia us arriba tanta,
que de pau us és esquer
per a viure en harmonia
d'un cos sense temptació.
...
I quan es trenqui l'anella,
que a la vida em té lligat,
com una fúlgida estrella
feu-me el camí il·luminat
de Jesús i de Maria.
¡Enric sant! ¡Oh, el meu Patró!

Enric Cubas i Oliver, amb motiu del sexagèsim cinquè aniversari del seu naixement, ha escrit aquests goigs que, musicats per Mossèn Francesc Baldelló, dedica al seu excels patró Sant Enric. Barcelona, 15 juliol 1951.

Sepulcre de sant Enric i la seva esposa Cunegunda a la catedral de Bamberg
Foto: Reinhard Kirchner

Font: bibliogoigs

Comentaris