Deprecacions a la Mare de Déu del Remei. Castell d'Empordà (Baix Empordà, Girona)

Mare de Déu del Remei
Castell d'Empordà

Remei de tots els mals que ens afligeixen mentre vivim en aquest desterro i vall de llàgrimes, preserveu-nos del pecat i de l'eterna condemnació. Ave Maria.

Estrella que ens guieu mentre naveguem pel mar tempestuós d'aquesta vida, conduïu-nos sens perill al port de la glòria celestial.

Mitjancera de totes les gràcies que davallen des del cel, obteniu-nos de Jesús els favors espirituals i temporals més convenients per a l'eterna salvació. Ave Maria.

Excelsa Mare de Déu, per la glòria de que fruïu al costat del vostre Fill Jesucrist, doneu la salut als nostres malalts per mantenir-nos tots en el vostre sant servei. Ave Maria.

Immaculada Verge Maria, que des de la vostra ermita del Remei vetlleu sobre els pobles de l'Empordà, defenseu-nos de tots els enemics, doneu la pau a la nostra Pàtria i a tot el món i conduïu les nostres ànimes a la vostra companyia en el Cel. Ave Maria. Glòria.

Deprecacions extretes del Novenari a la Mare de Déu del Remei del Castell d'Empordà.


Comentaris