Goigs a la Mare de Déu del Claustre de Solsona (Solsonès, Lleida)

GOIGS QUE SE CANTAN Á NOSTRA SENYORA DEL CLAUSTRO DE SOLSONA, PER LA NECESSITAT DE L'AYGUA.


Advocada y Mare nostra,
Verge y Mare de Deu,
de aqueixa gracia vostra
daunos Pluja, puix podeu.

Retrato sou de aquella,
que en lo Cel está regnant,
y sou figura tan bella,
que á tots va enamorant;
y perque en Vos se amostra,
que alcansau lo que voleu.
...
Del CLAUSTRO vos anomenan
tots los de aquesta ciutat,
y tanta fe en Vos tenen,
que sempre ne han confiat;
persó donaunos la mostra
del quant vostres fills voleu.
...
Puix vostre poder demostra,
que sou la Mare de Deu;
de aqueixa gracia vostra
daunos Pluja, puix podeu.
Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Mare de Déu del Claustre de Solsona

Comentaris