Goigs a la Mare de Déu del Coll de les Sabines. Cervera (La Segarra, Lleida)

GOIGS A LA ANTIQUISSIMA IMATGE DE STA. MARIA DEL COLL DE LAS SIBINAS, QUE S' VENERA EN SA PROPIA CAPELLA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA FIDELISSIMA CIUTAT DE CERVERA. (Any 1800)

Mare de Déu del Coll de les Sabines

Soberana Redemptora,
Estrella brillant del dia;
siau nostra Protectora
Reyna dels Angels María.

Sou del Coll de las Sibinas
Mare de Deu titulada,
y ab aquest titol honrada
per disposicions divinas:
tot devot de vos implora
amparo, favor, y guia.
...
Vostra venerable Imatge
ab tants sigles que han passát,
intacta sempre ha quedat
en aquest mateix paratge;
y puix tant nos condecora
vostra amable companyia.
...
Cervera á las lleys molt fiel
tant humanas com divinas,
sobre l' Coll de las Sibinas
manifesta lo seu zel:
aquí es ahont atesora
y al Cel sos tresors envia.
...La Mare de Déu del Coll de les Savines (o Sabines) és la patrona de Cervera, amb festa el dia 15 d'agost.

Mare de Déu del Coll de les Sabines, de Cervera
Foto: Associació Amics Camí de Sant Jaume Cervera i la Segarra

Ajuntament i campanar de l'església parroquial de Santa Maria de Cervera

Comentaris