Goigs a la Mare de Déu de les Neus o de Perauba. Sant Martí de Canals (Pallars Jussà, Lleida)

Mare de Déu de les Neus o de Perauba,
patrona de Sant Martí de Canals

Puig d'entre tanta espesura
En aquest lloc sou colocada
Siau nostra Intersesora
Verge i Santa de Perauba.

Un pagés de San Martí
Resaba sas oracions
Cuant estaba en la llaurada
Entre altres devosions
Lo Rosari us presentaba
Cada dia una vegada.

S'en vingué a San Martí
I fou per voler de Deu
En Perauba un Imatge
S'es trobada prop el Castell
Es de la Mare de Deu
Anemi tots a buscarla.
...
De San Martí sou Patrona
Mare de Deu Excelent.
A tots los qui us reclamen
Ajudeulos promtament
Vulgueu nos Emperadora
En la Patria Sobirana.
...


Església de Sant Martí de Canals on es venera la Mare de Déu de Perauba o de Les Neus.
Foto: Ajuntament Conca de Dalt

Comentaris