Goigs a sant Onofre. Palau-Saverdera (Alt Empordà, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS REY PENITENT, Y MONARCA DE LOS ANACORETAS S. ONOFRE CONFESOR. QUES VENERA EN LA SUA CAPELLA EN LO TERME DE PALAU SABARDERA, EN LA MONTANYA DE S. SALVADOR DE RODA, BISBÁT DE GERONA.

Sant Onofre, anacoreta

Puix sou Sant Onofre estát
de vida Santa, y estreta,
Rey, Abát, Anacoreta,
siáu de tots Advocát.

Foreu fill de Theodoro
que va Regnar en Ungria,
ab prudencia, y gran decoro
tot lo que en vos lluhia:
Tant que al fill del Rey Profeta
sou per Savi comparát.
...
Per donarvos tot al Cel
al desert prest retiráu,
y al mateix punt Sant Rafel
per vostra guia trobáu:
Y com culumna, y cometa
lo Esperit Sant se ha mostrát.
...
Puix en tot temps, y edát
fereu vida molt perfeta:
Rey, Abát, Anacoreta
siáu de tots Advocát.

Ermita de sant Onofre a Palau-Saverdera. L'aplec és el segon diumenge de maig.
Foto: ACNA, S.L.

Interior de l'ermita de sant Onofre
Fotos i més informació: Pobles de CatalunyaComentaris