Goigs a la Mare de Déu de la Salut. Berga (Berguedà, Barcelona)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT QUE 'S VENERA EN LA CAPELLA DEL VALL D'ABAIX DE LA CIUTAT DE BERGA.
...Capella avui desapareguda del carrer Verge de la Salut...

Mare de Déu de la Salut

Del carrer que vos venera,
Y del fill que a Vòs acut:
Siau la, Mare verdadera,
Font de vida y de Salut.

¡Oh María! nostra historia
Comensa ab lo vostre Nom,
Son ses págines de gloria
Que acrediten lo que som;
Som flors que 'n vostra pradera
Als raigs del Sol hem nascut.

Cada barri te sa Estrella,
Cada Estrella son jardí;
Y lo Vall te una Capella,
Que l'obre cada matí,
A l'Aymada, que hi venera,
Ve a pagarli son tribut.
...
Conserveu la fé, Senyora
En aquest vostre vehinat;
Guardeulo, gentil Pastora,
Desde aquest altar sagrat;
Que re hi puga la quimera
Del dimoni verinut.


Font: Biblioteca de Catalunya

Situació dubtosa dins del carrer Verge de la Salut. Els goigs parlen d'un arbre que li fa ombra a la capella i per això la situo prop d'un arbre... A veure si algú m'ho pot confirmar.

Comentaris