Goigs a la Mare de Déu de Núria. Santuari de Núria (Ripollès, Girona)

GOIGS EN ALABANCES DE NOSTRA SENYORA DE NÚRIA.

Capelleta portàtil de la Mare de Déu de Núria

Puix de Núria possessora
Sou Senyora.
Feu que tots pugam pujar
Dalt del Cel a descansar.

Crià Déu eixes muntanyes
Tan estranyes,
I en mig d'elles una plana
Per sa Mare sobirana,
Qui amb entranyes
D'amor els cors durs ablana,
Essent de tots benfactora
Gran Senyora. Feu que...

Doncs de molt remotes terres
Eixes serres,
Cessen neus i torps dolents
Pluges i furiosos vents,
Com a xerres,
Corren amb ànsia les gents
A veure la formosa Aurora
Gran Senyora. Feu que...

Mai perill ni cap malesa
Eixa empresa,
Dels vostres devots atura
Abans bé los apressura
La certesa
Que Vós los sereu segura
I molt fiel ajudadora
Gran Senyora. Feu que...

Descobrint lo temple sant,
Pasmo gran!
Los apar un paradís,
Al mirar aquest país;
I a l'instant
Despedeixen per avís
Los cors a sa defensora
Gran Senyora. Feu que...

Entrant en eixa capella,
Ja la Estela,
Que del mar anomenada,
Ve de tresors carregada
Pura i bella,
Lo cor de l'ànima amada
Penetra, encén, corrobora
Gran Senyora. Feu que...

Ací sos vots vos presenten
I se alenten,
Vostra imatge amb devoció
Contemplant, i amb atenció
Quan s'absenten,
La angelical oració
Van cantant amb veu sonora
Gran Senyora. Feu que...

Ave sou Eva mudada
Preservada
Del pecat original,
Puix sou de Déu eternal
Destinada
Per remei universal
Contra la culpa traïdora
Gran Senyora. Feu que...

Vostra gran virtut, Maria,
Ja premia,
Amb la major dignitat
Aquell que tot ho ha criat
Com volia,
Per ser de sa Majestat
Vós tan humil servidora
Gran Senyora. Feu que...

També amb goig us anomena
Gràcia plena
Gabriel arcàngel gloriós;
Si, plena de gràcia Vós
Sou i vena
Rica de l'or més preciós;
Mar immens puix no té vora
Gran Senyora. Feu que...

Per deïficar-vos més
Un Déu és,
Qui amb divina omnipotència
Vos enriqueix de la herència
Que'ls demés
Perden junt amb la innocència,
Fent-vos-en dispensadora
Gran Senyora. Feu que...

Dona benaventurada
I exaltada,
Beneita entre totes sou;
Vós de Jacob lo gran pou
Font segellada.
Verge i Mare en Vós se enclou
Essent de totes superiora
Gran Senyora. Feu que...

Beneit és lo fruit diví
Que sortí
De Vós, Verge pura i santa,
Jesús Déu que amb gràcia tanta
I amor fi,
Que fins els àngels encanta,
Son cos ens dóna en tota hora,
Gran Senyora. Feu que...

Venint doncs a visitar-vos
I a pregar-vos,
Devotament com se deu,
Tan amable vos mostreu,
Que negar-vos
Mai sabéreu ni sabreu,
Si justament vos implora
Gran Senyora. Feu que...

Obtenint de Vós la gràcia
Sens desgràcia,
S'en tornen molt animosos
Per los camins escabrosos
De Dalmàcia,
N'Amadeu seguint joiosos,
Alabant sa protectora
Gran Senyora. Feu que...

Oh santíssima Maria!
Mare pia
De nostre Déu i Senyor,
Pregau per tot pecador
Nit i dia,
I en la mort trànsit major,
Siau nostra valedora,
Gran Senyora. Feu que...

Arribant la darrera hora,
Gran Senyora:
Feu que tots pugam pujar
Dalt del Cel a descansar.

Santuari de la Mare de Déu de Núria
Foto: Josep Maria

Comentaris